Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 
QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ
Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018 công ty TNHH Sản xuất bao bì kim loại và in trên kim loại

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, ngày 28/3/2018, Công ty TNHH Sản xuất bao bì kim loại và in trên kim loại – khu công nghiệp Tân Tạo...

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, ngày 28/3/2018, Công ty TNHH Sản xuất bao bì kim loại và in trên kim loại – khu công nghiệp Tân Tạo đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018.

Hội nghị đã được nghe đại diện Ban giám đốc báo cáo tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, tình hình thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động.

Tại Hội nghị, người lao động công ty đã thẳng thắn đóng góp ý kiến về sửa chữa nhà xưởng, cải thiện chất lượng bữa ăn…  

Ban chấp hành công đoàn đồng tình với ý kiến của người lao động, sẽ phối hợp cùng với Ban giám đốc xem xét và giải quyết những ý kiến của người lao động.

Hội nghị người lao động được Công ty tổ chức định kỳ hàng năm. Chính việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công tác chăm lo, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp mà trong suốt thời gian qua, tại Công ty, không xảy ra tranh chấp lao động tập thể. 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45951124