Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 
QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ
Hội nghị người lao động năm 2018 của Công ty Thuốc lá Sài Gòn

Sáng ngày 09 tháng 5 năm 2018, tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn - KCN Vĩnh Lộc...

Sáng ngày 09 tháng 5 năm 2018, tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn - KCN Vĩnh Lộc, đã diễn ra Hội nghị người lao động năm 2018.

Trong năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nhưng Công ty vẫn tiếp tục quan tâm đầu tư chăm lo cho người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2017 tăng 13,5% so với năm 2016. Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí Công đoàn luôn được ưu tiên thực hiện nghiêm túc. Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cũng được quan tâm đầu tư.

Sau khi nghe báo cáo kết quả và tổng hợp ý kiến đóng góp từ Hội nghị người lao động các bộ phận, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, trao đổi những đề xuất, kiến nghị đối với Ban giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn. Các vấn đề đã được Ban giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn tiếp thu và trả lời đầy đủ.

Tại Hội nghị, Ban Giám đốc đề ra mục tiêu năm 2018 phấn đấu sản lượng tiêu thụ tăng 3,6% so với thực hiện năm 2017; nộp ngân sách tăng 3,5% so với thực hiện năm 2017; lợi nhuận trước thuế tăng 4,6% so với thực hiện năm 2017; nâng cao vai trò, trách nhiệm của công ty mẹ trong công tác quản lý lao động, tiền lương; đồng thời, cam kết đảm bảo việc làm, đào tạo nâng cao trình độ và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Trên cơ sở đề xuất của Ban giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn, Hội nghị đã thống nhất thông qua Thỏa ước lao động tập thể với tỷ lệ đồng ý là 100%. Thỏa ước lao động tập thể được ký kết với số điều khoản cao hơn luật và có lợi cho người lao động được tăng thêm so với trước đó.

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2020 và bầu thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ năm 2018.

Được biết Hội nghị người lao động là hoạt động được tổ chức định kỳ hàng năm của Công ty Thuốc là Sài Gòn. Chính việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công tác chăm lo, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp mà trong suốt thời gian qua, tại Công ty, không có vụ tranh chấp lao động nào xảy ra; trong sản xuất, nổi lên nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng; doanh thu, lợi nhuận năm sau đều vượt chỉ tiêu và cao hơn năm trước.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45929114