Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 
QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ
Hội nghị người lao động Công ty TNHH Seiwa Electric (Việt Nam) năm 2017

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, ngày 23/3/2017, Công ty TNHH Seiwa Electric (Việt Nam) – khu chế xuất Tân Thuận đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017.

Tổng số lao động của công ty là 62 người, trong đó có 15 lao động nữ.

Hội nghị đã được nghe đại diện Ban giám đốc báo cáo tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016, phương hướng hoạt động sản xuất năm 2017.

Trong năm, công ty đã thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động như: 100% người lao động được ký kết hợp đồng lao động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Công ty cũng đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân như tặng quà tết, du lịch hàng năm, thăm hỏi người lao động ốm đau… Công ty luôn chú trọng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, triển khai thực hiện an toàn – vệ sinh lao động, mua sắm trang thiết bị bảo hộ lao động...

Hội nghị người lao động được Công ty được tổ chức định kỳ hàng năm. Chính việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công tác chăm lo, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp mà trong suốt thời gian qua, tại Công ty, không xảy ra tranh chấp lao động tập thể; trong sản xuất, nổi lên nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40832110