Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 
QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ

Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND ngày 13/6/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 (18/5/2020 13:43)

Ngày 07/5/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 1521/QĐ-UBND...KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VỚI UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH (15/10/2018 09:34)

Ngày 12/10/2018 Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố và Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh tiến hành ký kết Chương trình phối hợp hỗ trợ, phòng ngừa và giải quyết bước đầu các cuộc đình công...KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VỚI UBND HUYỆN CỦ CHI (10/9/2018 09:11)

Ngày 07/9/2018, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố và Ủy ban nhân dân Huyện Củ Chi tiến hành ký kết Chương trình phối hợp hỗ trợ, phòng ngừa và giải quyết bước đầu các cuộc đình công...Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018 công ty TNHH Quint Major Industrial Việt Nam (4/9/2018 15:48)

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, chiều ngày 25/8/2018...

Các tin khác:
Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018 Công ty TNHH TÂN THUẬN  (17/8/2018)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45951076