Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

 
QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ

Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc và xây dựng thang lương, bảng lương (7/7/2017 19:45)

Trong thời gian vừa qua doanh nghiệp thuộc các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố thực hiện tốt việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và tổ chức hội nghị người lao động...Hội nghị người lao động Công ty TNHH Seiwa Electric (Việt Nam) năm 2017 (5/4/2017 14:49)Hội nghị đại biểu người lao động Công ty TNHH may xuất khẩu Vinh Thanh (5/4/2017 14:48)Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017 công ty Cổ phần thực phẩm Bình Tây (5/4/2017 14:41)

Các tin khác:
Hội nghị đại biểu người lao động năm 2016 công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam  (19/7/2016)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
32159532