Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

 
QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ

Hội nghị người lao động Công ty TNHH Seiwa Electric (Việt Nam) năm 2017 (5/4/2017 14:49)Hội nghị đại biểu người lao động Công ty TNHH may xuất khẩu Vinh Thanh (5/4/2017 14:48)Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017 công ty Cổ phần thực phẩm Bình Tây (5/4/2017 14:41)Hội nghị đại biểu người lao động năm 2016 công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam (19/7/2016 16:20)

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, ngày 24/6/2016, Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam...

Các tin khác:
Hội nghị đại biểu người lao động năm 2016 công ty TNHH Tân Thuận  (28/4/2016)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
30546557