Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 
QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ

KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VỚI UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH (15/10/2018 09:34)

Ngày 12/10/2018 Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố và Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh tiến hành ký kết Chương trình phối hợp hỗ trợ, phòng ngừa và giải quyết bước đầu các cuộc đình công...KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VỚI UBND HUYỆN CỦ CHI (10/9/2018 09:11)

Ngày 07/9/2018, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố và Ủy ban nhân dân Huyện Củ Chi tiến hành ký kết Chương trình phối hợp hỗ trợ, phòng ngừa và giải quyết bước đầu các cuộc đình công...Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018 công ty TNHH Quint Major Industrial Việt Nam (4/9/2018 15:48)

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, chiều ngày 25/8/2018...Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018 Công ty TNHH TÂN THUẬN (17/8/2018 14:43)

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc...

Các tin khác:
Hội nghị người lao động năm 2018 của Công ty Thuốc lá Sài Gòn  (18/5/2018)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
37859183