Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

 
QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018 công ty TNHH Sản xuất bao bì kim loại và in trên kim loại (9/4/2018 15:32)

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, ngày 28/3/2018, Công ty TNHH Sản xuất bao bì kim loại và in trên kim loại – khu công nghiệp Tân Tạo...Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018 Công ty TNHH DV KHKT VÀ SX GỐM SỨ KIM TRÚC (2/4/2018 15:48)

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, chiều ngày 31/3/2018, tại Công ty TNHH DV Khoa học kỹ thuật gốm sứ Kim Trúc đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018...Hội nghị người lao động năm 2018 công ty TNHH Always (1/2/2018 14:48)

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 của Chính phủ quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, ngày 06/01/2018, Công ty TNHH Always...Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc và xây dựng thang lương, bảng lương (7/7/2017 19:45)

Trong thời gian vừa qua doanh nghiệp thuộc các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố thực hiện tốt việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và tổ chức hội nghị người lao động...

Các tin khác:
Hội nghị người lao động Công ty TNHH Seiwa Electric (Việt Nam) năm 2017  (5/4/2017)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33131239