Khu chế xuất tân thuận
My JSP 'view.jsp' starting page
Tên công ty 
Quốc gia đầu tư 
Địa chỉ 
Loại doanh nghiệp 
Khu công nghiệp 
Ngành nghề    Thu nhỏ/Mở rộng


Stt Loại doanh nghiệp Tên công ty Quốc gia đầu tư Địa chỉ Khu công nghiệp Lĩnh vực    
141 CÔNG TY TNHH YASUDA FASHION (VIỆT NAM) Nhật Bản Lô số Q.06~12a, đường số 18 KCX Tân Thuận May mặc
142 CÔNG TY TNHH YCL (VIỆT NAM) Samoa Tân Thuận KCX Tân Thuận Điện tử, viễn thông
143 CÔNG TY TNHH Z.C Mỹ Khu C, Lô S 30b-32-33-34-35-36, đường số 19 KCX Tân Thuận Cơ khí
144 CÔNG TY TNHH ĐẠI TÂN Đài Loan Khu B, Lô G, số 27b-28a, đường số 3 KCX Tân Thuận Cơ khí điện
145 CÔNG TY TNHH ĐẠI TOÀN CẦU Đài Loan Văn phòng số F-A025, Tầng 1, Thương xá E-mall, Lô J1.20b-21, đường số 5 KCX Tân Thuận Dịch vụ
146 CÔNG TY TNHH SỨ ĐẠI ĐỒNG Đài Loan Đường Tân Thuận KCX Tân Thuận Sành sứ, thủy tinh
147 CÔNG TY TNHH ĐẠT VIỆT Đài Loan Đường số 3 KCX Tân Thuận May mặc
148 CÔNG TY TNHH ĐẾ LĨNH Đài Loan Khu C, Lô T, số 31b-33-35-37-39-41, Đường Tân Thuận KCX Tân Thuận Thực phẩm
149 CÔNG TY TNHH DỆT ĐÔNG MINH (VIỆT NAM) Singapore Lô S01b-03b-05b, Đường 18 KCX Tân Thuận May mặc
150 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐỨC BỔN Đài Loan Khu B, Lô G, số 08-10a và 08a-08b, đường số 3 KCX Tân Thuận May mặc, cơ khí, dịch vụ
Hiển thị kết quả từ 141 - 150 trong 150 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 8