Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

 

Tin tức và Sự kiện Tin tức và Sự kiện
Cập nhật chức năng cấp tài khoản báo cáo dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (24/10/2016)

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) nhận được Công văn số 279/ĐTNN-THTT ngày 26/9/2016 của Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư...Thông tin Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 3/10/2016 về thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN (19/10/2016)

Ngày 03/10/2016, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BCT...Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định Danh mục 34 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội (10/10/2016)

Ngày 15/05/2016 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 15/2016/TT-BYT...Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (6/10/2016)

Ngày 28/9/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 35/2016/TT-BYT...


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Khóa đào tạo về gạch không nung tại Thành phố Hồ Chí Minh của Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam” (5/10/2016)
  Các quy định về sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (5/10/2016)
  Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2016 của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (4/10/2016)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
28686791