Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

 

 

Tin tức và Sự kiện Tin tức và Sự kiện
Tiền lương tối thiểu vùng năm 2016 (24/11/2015)

Ngày 14/11/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp...Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 9/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế (KCX, KCN, KKT) (13/11/2015)

Ngày 9/11/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 114/2015/NĐ-CP (viết tắt là Nghị dịnh 114)...Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh (13/11/2015)

Ngày 30/10/2015, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư...Hội thi “Tìm hiểu Bộ luật Lao động – Năm 2015” (11/11/2015)

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động Thành phố, Liên minh Hợp tác xã Thành phố, Chi nhánh Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Bộ luật Lao động – Năm 2015”...


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Hội nghị đại biểu người lao động năm 2015 Công ty TNHH Dệt Đông Minh (Việt Nam) (10/11/2015)
  Ngày hội pháp luật năm 2015 (9/11/2015)
  Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT ban hành danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. (6/11/2015)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24586170