Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Trường cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp - CTIM

Một số thông tin về CTIM

Trường cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp là một cơ sở đào tạo thuộc hệ thống Đại học và Cao đẳng của nước CHXHCN Việt Nam, được đặt dưới sự quản lý Nhà nước của bộ Giáo Dục & Đào Tạo và trực thuộc Ban Quản Lý các Khu Chế Xuất và Công Nghiệp TP.HCM

Tên và trụ sở

Tên trường : Trường cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp

Tên gọi tắt : Trường Cao đẳng BC Công nghệ và QTDN

Tên giao dịch bằng tiếng Anh : College of Technology and Industrial Management (CTIM)

Địa chỉ: Đường Trần Văn Trà, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

 

Chức năng & Nhiệm vụ đào tạo

Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ khoa học kỹ thuật và nghiệp vụ cấp.

Nghiên cứu ứng dụng và triển khai công nghệ mới nhằm phục vụ sự phát triển công nghệ ở các KCX và KCN tập trung.

Đào tạo chuyên viên kỷ thuật bậc trung cao theo các hệ đào tạo: Cử nhân Cao đẳng hệ chính quy, Kỹ thuật viên có bậc thợ từ 3/7 trở lên, Nhà quản trị có khả năng am hiểu về công tác quản trị doanh nghiệp từ cấp Phòng Ban, Phân xưởng trở lên.

Đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ công nhân, cán bộ kỹ thuật hiện đang công tác tại các KCX - KCN . Xây dựng chương trình đào tạo, nhận đào tạo và nhận xét cấp chứng chỉ bậc thợ cho các nhà máy, xí nghiệp.

Nghiên cứu ứng dụng và triển khai công nghệ mới nhằm phục vụ sự phát triển công nghệ ở các khu công nghiệp tập trung và các ngành công nghiệp mũi nhọn khác.

Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức và bộ máy của Trường bao gồm các tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức quần chúng như Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Thanh niên Sinh viên, hoạt động theo nguyên tắc : Đảng lãnh đạo, Chính quyền quản lý và nhân dân làm chủ.

Trường có 3 cấp quản lý : Trường, Khoa và Bộ môn

Cấp trường: Bao gồm các phòng chức năng (theo mô hình)

Cấp khoa: hiện tại, Trường chỉ có 05 khoa, 01 ban trung cấp chuyên nghiệp và 02 tổ bộ môn như sau:

Khoa công nghệ 1
Khoa công nghệ 2
Khoa Kinh - Thương
Khoa Ngoại Ngữ
Khoa Công nghệ thông tin
Ban Trung cấp chuyên nghiệp
Tổ Bộ môn Khoa học XH&NV
Tổ Bộ môn Khoa học tự nhiên


 

 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45390457