Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Trung Tâm Dịch vụ Việc làm và hỗ trợ Doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố

Trung tâm Dịch vụ Việc làm và hỗ trợ Doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Trung tâm) trực thuộc Ban quản lý các KCX và CN Thành phố Hồ Chí Minh. Được thành lập lại theo Quyết định số 7019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2013 của UBND TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của Nhà nước.

 

Giám đốc Trung tâmBà Nguyễn Ngọc Điệp

Điện thoại: 38290405 – 38232573

Mail: esc.hepza@tphcm.gov.vn

 

Nhiệm vụ:

1. Thực hiện các dịch vụ tư vấn, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh:

  • Cung ứng lao động theo yêu cầu doanh nghiệp.
  • Tổ chức hoặc liên kết tổ chức các khóa ngắn hạn về kỹ năng mềm, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ, tay nghề và tư vấn hướng nghiệp cho người lao động.
  • Tư vấn về các chính sách cho lĩnh vực lao động.
  • Nghiên cứu, thu thập và cung cấp thông tin về thị trường lao động (nhu cầu tuyển dụng lao động, nhu cầu cần việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công).

2. Thực hiện một số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh:

  • Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các sự kiện như hội thảo, hội nghị theo nhu cầu của doanh nghiệp khu chế xuất và công nghiệp liên quan đến việc phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, thuế, xây dựng, môi trường, xuất nhập khẩu, lao động.
  • Cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đến kinh doanh, đầu tư, xây dựng, môi trường.

3. Tổng hợp thông tin về các vướng mắc, nhu cầu cần được hỗ trợ của doanh nghiệp và tham mưu cho Ban quản lý các giải pháp kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36022960