Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

Phó Trưởng Phòng
phụ tráchÔng Nguyễn Thanh Bình
ĐT: 38235219 - 38290405
Email:
ntbinh.hepza@tphcm.gov.vn
         
cons.hepza@tphcm.gov.vn

1. Chức năng: Tham mưu Lãnh đạo Ban trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựngtại các KCX - KCN.

2. Nhiệm vụ:

   2.1. Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đãđược phê duyệt của KCX - KCN nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch; cấp giấy phép quy hoạch xây dựng, chứng chỉ quy hoạch cho các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

   2.2. Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng công trìnhtheo quy định của pháp luật;chấp thuận thi công đối với các hạng mục phục vụ thi công, sửa chữa công trình không thuộc trường hợp phải cấp Giấy phép xây dựng.

   2.3. Thẩm định thiết kế cơ sở,thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng; kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

   2.4. Cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C theo quy định của pháp luật.

   2.5. Đầu mối tiếp nhận, xử lý và chuyển hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng đến cơ quan có thẩm quyền.

   2.6. Đề xuất chủ trương, quy hoạch chung xây dựng, phát triển các KCX – KCN và khu dân cư liền kề KCX – KCN. 

   2.7. Thực hiện nhiệm vụ quản lý về quy hoạch, quỹ đất, chất lượng công trình. Theo dõi, đôn đốc tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ người lao động; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tỷ lệ lấp đầy của các KCX – KCN và công tác kết nối hạ tầng đến ranh KCX - KCN.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45956131