Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Phòng Quản lý Lao Động

Phòng Quản lý Lao động

Trưởng PhòngBà Nguyễn Thị Hồng Liên
ĐT: 38232575 - 38290405
Email:
nthlien.hepza@tphcm.gov.vn
         
laodong.hepza@tphcm.gov.vn

1. Chức năng: Tham mưu Lãnh đạo Ban trong công tác quản lý nhà nước về lao động; an toàn lao động; chăm sóc sức khỏe người lao động; phát triển nguồn nhân lực; công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông; và hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động tại KCX – KCN.

2. Nhiệm vụ:

   2.1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng quan hệ lao động hài hòa, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định của pháp luật.

   2.2. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

   2.3. Phối hợp cơ quan chức năng thực hiện chăm sóc sức khỏe người lao động: an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của doanh nghiệp trong KCX-KCN; công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh; công tác vệ sinh lao động; thông tin, truyền thông về sức khỏe cho người lao động (sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, dinh dưỡng…).

   2.4. Phối hợp các cơ quan chức năng xây dựng và thực hiện kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển nguồn nhân lực.

   2.5. Phối hợp các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông trong KCX – KCN.

   2.6. Phối hợp các cơ quan chức năng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của các hạ tầng xã hội, các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân: nhà lưu trú, trường mầm non, trung tâm sinh hoạt công nhân, cơ sở chế biến suất ăn công nghiệp, siêu thị, trạm y tế, phương tiện vận chuyển công cộng.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45390269