Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Phòng Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư

Phòng Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư 

Trưởng Phòng
Bà Phạm Thị Hải
ĐT: 38232574 - 38290405

Email: phamhai.hepza@tphcm.gov.vn
          issd-hepza@tphcm.gov.vn

1. Chức năng: Tham mưu Lãnh đạo Ban về công tác hỗ trợ cho nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án và quản lý nhà nước về hoạt động giám sát đầu tư trong KCX - KCN.

2. Nhiệm vụ:

   2.1. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ bảo đảm đầu tư của các dự án đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư; thực hiện thủ tục ký quỹ cho dự án theo quy định phải ký quỹ đầu tư; tiếp nhận, xử lý và tham mưu Lãnh đạo Ban trình Ủy ban nhân dân Thành phố hồ sơ đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC của các doanh nghiệp đặt trụ sở trong KCX – KCN.

   2.2. Phối hợp với các Phòng chức năng và các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án: chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, chương trình kích cầu đầu tư của thành phố, xúc tiến thương mại và các hỗ trợ khác.

   2.3. Cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sản xuất trong KCX - KCN theo quy định của pháp luật.

   2.4. Thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45956795