Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Phòng Quản lý Đầu tư

Phòng Quản lý Đầu tư

Phó Trưởng Phòng phụ trách
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
ĐT: 38235218 - 38290405
Email:
ntbngoc.hepza@tphcm.gov.vn
         
invest.hepza@tphcm.gov.vn

1. Chức năng: Tham mưu Lãnh đạo Ban trong công tác quản lý nhà nước về đăng ký đầu tư, thành lập văn phòng đại diện thương mại, Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa trong phạm vi thẩm quyền của Ban Quản lý; về công tác xúc tiến đầu tư.

2. Nhiệm vụ:

   2.1. Thực hiện các thủ tục về đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư: Tiếp nhận, cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền; tiếp nhận dự án thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư trình cấp có thẩm quyền thẩm định; tiếp nhận và quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền; cung cấp thông tin về dự án đầu tư theo yêu cầu nhà đầu tư; xác nhận doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp.

   2.2. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCX - KCN theo quy định pháp luật; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

   2.3. Cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào KCX - KCN theo quy định của pháp luật.

   2.4. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác xúc tiến đầu tư; báo cáo định kỳ hoạt động xúc tiến đầu tư theo quy định.

   2.5. Theo dõi, thúc đẩy triển khai các KCN dự kiến thành lập mới và mở rộng.

   2.6. Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng KCX - KCN của các Công ty phát triển hạ tầng KCX – KCN.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45956466