Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tăng cường nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến

Trong 3 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến tại Ban Quản lý chỉ đạt gần 10%, nhằm nâng cao tỷ lệ này và hỗ trợ doanh nghiệp, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố đã tổ chức 04 buổi tập huấn cho các doanh nghiệp nộp hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động trực tuyến, đồng thời một số doanh nghiệp cũng đã được chuyên viên trực tiếp hướng dẫn nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Kể từ ngày 10/4/2020, tất cả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động, doanh nghiệp phải nộp trực tuyến trừ thủ tục đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động cũng là thực hiện theo Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 1047/UBND-KSTT ngày 23/3/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người, góp phần phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Website nộp hồ sơ trực tuyến thủ tục hành chính lĩnh vực lao động: http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn/

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38008095