Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo về việc giảm lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4

Thực hiện Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân Thành phố về giảm lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố, công văn số 234/UBND-KSTT ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND;

Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) thông báo về việc giảm 50% lệ phí đối với thủ tục hành chính cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính này qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, cụ thể:

  • Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam lệ phí 600.000đ giảm còn 300.000đ

  • Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đối với một số trường hợp đặc biệt lệ phí 600.000đ giảm còn 300.000đ

  • Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam lệ phí 450.000đ giảm còn 225.000đ.

Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/8/2019.

Ban Quản lý thông báo đến các doanh nghiệp để biết và thực hiện./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36868982