Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
“Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” “Ngày Hội giải quyết thủ tục hành chính”

Nhằm triển khai hiệu quả Chủ đề năm 2022 của Thành phố Hồ Chí Minh “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19,...

Nhằm triển khai hiệu quả Chủ đề năm 2022 của Thành phố Hồ Chí Minh “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố tổ chức Tháng hành động với 02 nội dung: (1) Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày: từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 7 năm 2022; (2) “Ngày Hội giải quyết thủ tục hành chính”: thực hiện vào các ngày thứ Tư trong tuần gồm: ngày 25/5, 08/6, 15/6/2022.

Danh mục thủ tục hành chính Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày bao gồm:    

1. Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (trường hợp điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

2. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư.

4. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

5. Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

6. Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

7. Thu hồi Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Về “Ngày Hội giải quyết thủ tục hành chính” với các chuyên đề như sau:

- Tư vấn pháp luật về đầu tư tại Việt Nam; hướng dẫn giải quyết hồ sơ về đăng ký dự án đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư, ngày 25/5.

- Tư vấn pháp luật về xây dựng, đất đai; hướng dẫn giải quyết hồ sơ cho các doanh nghiệp có nhu cầu cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép Xây dựng; cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất, ngày 08/6

- Tư vấn pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường liên quan đến khu lưu trú công nhân, ngày 15/6.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45355876