Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TRIỂN KHAI DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRONG TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-BQL ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022,

Thực hiện Công văn số 801/BQL-VP ngày 04 tháng 4 năm 2022,

Kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2022, Ban Quản lý tổ chức tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, Ban Quản lý đề nghị doanh nghiệp tham gia nộp hồ sơ thủ tục hành chính và nhận kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ số điện thoại: 38.29 04 05 gặp ông Phạm Hồng Thái – chuyên viên Văn phòng hoặc bà Hoàng Thị Khánh Vân – chuyên viên Văn phòng.

Đính kèm hướng dẫn và mức phí tham gia dịch vụ bưu chính công ích./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45900426