Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TĂNG CƯỜNG CẢI CÁCH HÀNH CHÁNH ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Ngày 29 tháng 6 năm 2022, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chánh, đoàn kiểm tra số 4 đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính...

Ngày 29 tháng 6 năm 2022, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chánh, đoàn kiểm tra số 4 đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố.

Trưởng đoàn kiểm tra, ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ cùng lãnh đạo, đại diện các đơn vị Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài Chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp.

Tiếp đoàn kiểm tra, ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp cùng thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Ban Quản lý.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý không có hồ sơ trễ hạn, hồ sơ giải quyết trước hạn đạt tỷ lệ 87,2%, giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 12,8%. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đạt 49,8%. Ban Quản lý đã triển khai dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán online trong giải quyết thủ tục hành chính.

Qua buổi kiểm tra đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của Ban trong 6 tháng đầu năm, một số kết quả nhất định trong việc cải thiện chỉ số Par-Index. Đoàn đánh giá cao việc Ban Quản lý kéo dài thời gian thêm một tháng so với quy định để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày, giảm 30% thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45355784