Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
Thông tin nhận hồ sơ tham gia Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngày 09/08/2017 Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 141/QDNNVV-NVUT...

Ngày 09/08/2017 Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư  có công văn số 141/QDNNVV-NVUT thông báo thời gian nhận hồ sơ dự án của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017. Để tham gia các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 từ Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Bộ Kế hoạch và đầu tư, các doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ tài chính từ Quỹ này cần hoàn tất hồ sơ theo các tiêu chí bắt buộc quy định tại thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT ngày 28/10/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38243610