Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

 
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (4/8/2017 10:22)

Vừa qua, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 4022/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 về Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020...Nội dung các Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa(SMEDF) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2/8/2017 16:52)

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, ngày 06/3/2017 Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ...Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thuộc công nghiệp hỗ trợ (27/7/2017 15:12)

Văn kiện đại hội Đảng lần thứ XII, trên cơ sở quan điểm phát triển đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, qua thực tiễn 5 năm 2011 - 2015 và yêu cầu của bối cảnh tình hình mới...Kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 (27/7/2017 11:13)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Thông báo kế luận số 269-TB/TU ngày 29/6/2016 của Ban thường vụ Thành uỷ về phát triển công nghiệp hỗ trợ...

Các tin khác:
Hội nghị về kết nối ngân hàng và doanh nghiệp Khu công nghiệp Vĩnh Lộc  (18/7/2017)
Hội nghị về kết nối ngân hàng và doanh nghiệp Khu công nghiệp Tân Tạo  (14/7/2017)
Chính phủ ban hành Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020  (21/9/2016)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
30786238