Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  Giá thuê đất công nghiệp
(Người gửi: Công ty CP Địa ốc Cáp điện Thịnh Phát | Ngày gửi: 27/07/2016)
Câu hỏi
(Người gửi: Công ty CP Địa ốc Cáp điện Thịnh Phát | Địa chỉ: Công ty CP Địa ốc Cáp điện Thịnh Phát | Email: thinhphat@gmail.com)
Xem lại giá thuê đất công nghiệp cao hơn so với các nước 30%
Câu đáp
Trước đây, theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Công ty hạ tầng khu công nghiệp có quyền ấn định giá cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng, giá cho thuê hoặc bán nhà xưởng và phí dịch vụ với sự thoả thuận của Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh. Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 đã hết hiệu lực vào ngày 25/10/2006.
Theo quy định tại Khoản 10, Điều 1, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Điều 21b, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 được điều chỉnh như sau: “Nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế định giá cho thuê, cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các loại phí sử dụng hạ tầng liên quan khác theo quy định của pháp luật và đăng ký với Ban quản lý về khung giá và các loại phí. Việc đăng ký khung giá và phí thực hiện định kỳ 6 tháng hoặc trong trường hợp có sự điều chỉnh khác so với khung giá đã đăng ký”.
Do đó, giá thuê đất tại các Khu chế xuất và Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đều do các công ty kinh doanh hạ tầng xác định trên cơ sở tính toán chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng và các chi phí khác theo quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Hiện nay, giá thuê đất thay đổi tùy theo vị trí của các Khu chế xuất, Khu công nghiệp.

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45355456