Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  Về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(Người gửi: | Ngày gửi: 24/08/2013)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Công ty Kiến Đức thuê lại nhà xưởng của DNTN Dy Khang trong KCN Vĩnh Lộc để đầu tư dự án sản xuất bao bì màng thổi. Hiện tại theo hướng dẫn tại Thông báo số 1758 ngày 10/8/2012 của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung ngành nghề cho thuê nhà xưởng thì Dy Khang đang làm thủ tục còn về nhà xưởng thì Dy Khang đang xây dựng trên đất của Dy Khang theo thiết kế của Kiến Đức (hiện chưa hoàn thành nên chưa có sổ hồng). Hiện tại Dy Khang và Kiến Đức có ký một hợp đồng nguyên tắc về việc thuê nhà xưởng theo thiết kế của Kiến Đức. Do vậy căn cứ theo những thông tin trên thì Kiến Đức có thể nộp hồ sơ xin cấp chứng nhận đầu tư được chưa?
Câu đáp
Doanh nghiệp tư nhân Dy Khang đã được Ban quản lý cấp Quyết định đầu tư số 396/CN-KCN-HCM ngày 24/5/2004, Quyết định điều chỉnh đầu tư số 396/CNĐC1-KCN-HCM ngày 23/6/2004, 396/CNĐC2-KCN-HCM ngày 03/7/2006 để thực hiện dự án đầu tư tại Lô A25/I, A26/I, đường 2C, khu công nghiệp Vĩnh Lộc với mục tiêu “Sản xuất mực in”. Hiện nay, dự án đầu tư của DNTN Dy Khang không có mục tiêu “Cho thuê nhà xưởng”. Trường hợp có nhu cầu cho doanh nghiệp khác thuê lại nhà xưởng, đề nghị DNTN Dy Khang phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản và thực hiện theo hướng dẫn tại Thông báo số 1758/TB-BQL-KCN-HCM-QLDN ngày 10/8/2012 của Ban quản lý đối với bên cho thuê nhà xưởng dư thừa.

Đối với dự án đầu tư của Công ty Kiến Đức, đề nghị doanh nghiệp cung cấp thêm các thông tin về dự án dự kiến đầu tư để Phòng Quản lý Đầu tư có cơ sở hướng dẫn theo quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện theo hướng dẫn tại Thông báo số 1758/TB-BQL-KCN-HCM-QLDN ngày 10/8/2012 của Ban quản lý đối với bên thuê lại nhà xưởng dư thừa. Doanh nghiệp có thể liên hệ Phòng Quản lý Đầu tư - Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ: số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại: 08.38235218, email: invest.dept@hepza.gov.vn để được hướng dẫn cụ thể.

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45355836