Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  V/v đăng ký thêm sản bán hàng trong nước không, và thuế suất 10%
(Người gửi: | Ngày gửi: 24/07/2013)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Chúng tôi là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, nằm trong Khu chế xuất. loại hình 100% sản xuất xuất khẩu. Nay do tình hình kinh tế khó khăn chúng tôi muốn mở rộng thị trường, vậy chúng tôi có thể đăng ký thêm sản bán hàng trong nước không, và thuế suất 10%. Rất mong Hepza tư vấn cho chúng tôi vì hiện tại chúng tôi cũng có nhiều khách hàng trong nước muốn đặt hàng.
Câu đáp
Tại khoản 2, 3, Điều 15, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư:
“2. Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa hàng hóa sau:
a) Sản phẩm do doanh nghiệp chế xuất sản xuất và không thuộc diện cấm nhập khẩu;
b) Sản phẩm do doanh nghiệp chế xuất sản xuất mà thị trường nội địa có nhu cầu;...
3. Quan hệ mua, bán hàng hoá giữa doanh nghiệp chế xuất với thị trường nội địa thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại.”

Tại điểm 6.b, phần II, Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/4/2007 về hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ: “Quan hệ mua, bán hàng hoá giữa doanh nghiệp chế xuất và thị trường nội địa là quan hệ xuất nhập khẩu. Doanh nghiệp chế xuất được trực tiếp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ quan hải quan, không phải làm thủ tục phê duyệt kế hoạch nhập khẩu tại các Ban quản lý Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế, Khu thương mại”

Đối chiếu với các quy định trên, trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất, đặt tại khu chế xuất thì được bán các sản phẩm do Công ty sản xuất vào thị trường nội địa mà không phải đăng ký thay đổi mục tiêu trên GCNĐT. Công ty phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thương mại và thuế, và các quy định có liên quan khi thực hiện các hoạt động nêu trên.

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45355858