Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  V/v cấp mã số thuế cá nhân
(Người gửi: | Ngày gửi: 04/12/2012)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
- Năm 2002 tôi có đứng tên đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại thành phố Đà Nẵng và được cấp một mã số thuế. Đây cũng chính là mã số thuế hiện nay của tôi khi khai thuế TNCN tại thành phố HCM và mã số thuế này vẫn do thành phố Đà Nẵng quản lý.
- Năm 2011 tôi có làm hợp đồng cho công ty thuê căn nhà thuộc sở hữu của tôi để làm văn phòng. Khi mua hóa đơn để xuất cho bên thuê thì cơ quan thuế yêu cầu phải có mã số thuế phụ (mã số thuế 13 số) do Cục Thuế Đà Nẵng cấp.
- Tôi đã nhiều lần liên lạc với Cục Thuế Đà Nẵng để xin cấp mã số thuế phụ này nhưng đến nay vẫn bị từ chối.
Lần đầu tiên là với lý do cá nhân không được cấp mã số thuế phụ. Sau khi tôi trình thông tư của Bộ Tài Chính thì được yêu cầu phải có giấy phép kinh doanh. Nhưng khi tôi đã cung cấp giấy phép kinh doanh thì cũng bị từ chối không cấp mà không nêu lý do.
Xin cơ quan thuế cho biết tôi phải làm gì để giải quyết vấn đề này.
Câu đáp
Căn cứ điểm 3.3.c Phần I Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thuế (có hiệu lực từ 08/2007 đến 30/06/2012):
“Mã số thuế 13 số (N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 N11N12N13) được cấp cho:
- Chủ doanh nghiệp tư nhân, cá nhân, chủ hộ kinh doanh có các cơ sở, cửa hàng kinh doanh đóng tại các địa bàn quận, huyện, thị xã hoặc tỉnh khác nhau thì ngoài mã số thuế chính 10 số còn được cấp các mã số thuế 13 số để kê khai nộp thuế cho các cơ sở, cửa hàng kinh doanh với cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế cơ sở, cửa hàng này;”
Căn cứ khoản 3.c Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thuế (có hiệu lực từ 01/07/2012):
“Mã số thuế 13 số (N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 N11N12N13) được cấp cho:
- Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có phát sinh nghĩa vụ thuế kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế;
- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc tổng công ty, trực thuộc doanh nghiệp có phát sinh nghĩa vụ thuế.
Các tổ chức, cá nhân được quy định tại điểm này được gọi là “Đơn vị trực thuộc”, đơn vị có “đơn vị trực thuộc” được gọi là “đơn vị chủ quản”. Đơn vị trực thuộc trước khi đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì đơn vị chủ quản phải kê khai các đơn vị này vào “Bảng kê các đơn vị trực thuộc” để cơ quan thuế cấp mã số thuế 13 số.”
Căn cứ quy định trên, trường hợp năm 2002 có đứng tên đăng ký kinh doanh tại thành phố Đà Nẵng và đã được cấp mã số thuế 10 số, đến năm 2011 anh (chị) có phát sinh khoản thu nhập cho thuê nhà, đến nay (sau ngày 01/07/2012) vẫn chưa được cấp mã số thuế 13 số thì anh (chị) sử dụng mã số thuế 10 số (do cơ quan thuế Đà Nămg cấp) để kê khai nộp thuế cho hoạt động cho thuê nhà theo quy định tại Thông tư số 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45355740