Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  V/v nộp thuế BVMT
(Người gửi: | Ngày gửi: 04/12/2012)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Theo NĐ 69/2012/ND-CP ngày 14/09/12 sửa đổi khoản 3 điều 2 ND 67/2011/NĐ-CP. Túi nylon làm từ nhựa HDPE, LDPE hoặc LLDPE mà tố chức, cá nhân mua trực tiếp của người sản xuất hoặc trực tiếp nhập khẩu để đóng gói hàng hóa của mình thì không thuộc đối tượng nộp thuế bảo vệ môi trường.
NĐ 69 có hiệu lực thi hành từ 15/11/2012. Vậy đối với trường hợp cty chúng tôi mua bao bì nhựa trực tiếp của nhà sản xuất hoặc trực tiếp nhập khẩu để đóng gói hàng hóa của mình và đã nộp thuế bảo vệ môi trường trước ngày ND69 có hiệu lực thì có được hoàn lại thuế đã nộp không? Văn bản nào?
Câu đáp
Căn cứ khoản 4 Điều 1, Điều 8 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế bảo vệ môi trường:
“Túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa xốp) là loại túi, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE (high density polyethylene resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hoá và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.”
“Người nộp thuế bảo vệ môi trường được hoàn thuế bảo vệ môi trường đã nộp trong một số trường hợp sau:
1. Hàng hóa nhập khẩu còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan được tái xuất khẩu ra nước ngoài.
2. Hàng hóa nhập khẩu để giao, bán cho nước ngoài thông qua đại lý tại Việt Nam; xăng, dầu bán cho phương tiện vận tải của hãng nước ngoài trên tuyến đường qua cảng Việt Nam hoặc phương tiện vận tải của Việt Nam trên tuyến đường vận tải quốc tế theo quy định của pháp luật.
3. Hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu theo phương thức kinh doanh hàng tạm nhập, tái xuất được hoàn lại số thuế bảo vệ môi trường đã nộp tương ứng với số hàng tái xuất khẩu.
4. Hàng nhập khẩu do người nhập khẩu tái xuất khẩu (kể cả trường hợp trả lại hàng) ra nước ngoài được hoàn lại số thuế bảo vệ môi trường đã nộp đối với số hàng tái xuất ra nước ngoài.
5. Hàng tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm được hoàn lại số thuế bảo vệ môi truờng đã nộp tương ứng với số hàng hoá khi tái xuất khẩu ra nước ngoài.
Việc hoàn thuế bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều này chỉ thực hiện đối với hàng hóa thực tế xuất khẩu. Thủ tục, hồ sơ, trình tự, thẩm quyền giải quyết hoàn thuế bảo vệ môi trường đối với hàng xuất khẩu được thực hiện theo quy định như đối với việc giải quyết hoàn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.”
Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty mua bao bì nhựa (đã nộp thuế bảo vệ môi trường) trực tiếp của nhà sản xuất hoặc trực tiếp nhập khẩu để đóng gói sản phẩm trước ngày Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/09/2012 của Chính phủ có hiệu lực (15/11/2012) thì túi nylon trong trường hợp này là đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường, người bán (người sản xuất túi nylon bán cho Công ty) hoặc người nhập khẩu (Công ty) thuộc đối tượng kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường. Công ty và người bán túi nylon không thuộc đối tượng được hoàn thuế bảo vệ môi trường theo hướng dẫn nêu trên.

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45355648