Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  V/v công tác phí
(Người gửi: | Ngày gửi: 04/12/2012)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Căn cứ theo số 97/2010/TT-BTC ban hành ngày 06/07/2010 về chế độ công tác phí. Như ngân hàng chúng tôi mổi lần nhân viên đi công tác ở các tỉnh ví dụ như Hà Nội , Đà Nẵng, Bắc Ninh…chúng tôi đều chi tiền tiêu văt và tiền đi lai cho nhân viên. Tùy ở mổi vị trí mà mức độ mổi người được nhận mức công tác phí khác nhau.
Chúng tôi đưa ra một ví dụ giả sử như sau :
Nguyên Văn A đi công tác Hà Nội 2 ngày, Ngân Hàng sẽ trả tiền vé máy bay và khách sạn , Tiền công tác sẽ trả cho nhân viên bằng tiền mặt là 300,000vnd/ một ngày. Vậy khi Ngân Hàng tính mức tiền chịu thuế thu nhập cá nhân của nhân viên trên theo cách sau có đúng không : 300,000vnd( một ngày ) -150,000vnd( không chịu thuế thu nhập cá nhân mức này dựa theo điều 2, mục 3 của thông tu 97/2010) = 150,000vnd ( số tiền này là mức chịu thuế thu nhập cá nhân phải không ?)
Câu đáp
- Tại điểm f khoản 2 Điều 1 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quy định:
“ Điều 1
f) Đối với khoản khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... không tính vào thu nhập chịu thuế nếu mức khoán chi phù hợp với quy định của Nhà nước hiện hành. Mức khoán chi áp dụng đối với từng trường hợp như sau:
- Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.
- Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.”
-Căn cứ các quy định trên trường hợp Công ty có khoản chi công tác phí cho nhân viên, nếu khoản chi này phù hợp với mức chi theo chế độ công tác phí do Bộ Tài chính hướng dẫn tại TT 97 thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của cá nhân; nếu khoản chi này vượt mức quy định của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí thì phần vượt tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45355922