Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  V/v thuê đất và kê khai thuế TNCN
(Người gửi: | Ngày gửi: 04/12/2012)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
1. Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH một thành viên là chủ đầu tư dự án Đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Cái Mép. Chi phí phát sinh đến nay chủ yếu là chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và san lấp. Trong thời gian qua, Tổng Công ty đã cho vài nhà đầu tư thuê đất với phương thức thu tiền 2 hoặc 3 lần cho toàn thời gian thuê. Tổng Công ty có được được ghi nhận doanh thu một lần cho toàn bộ thời gian cho thuê đất hay không?

2. Tổng Công ty đang thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng. Hàng tháng, ngoài tiền lương chính, người lao động còn được hưởng thêm lương từ hiệu quả kinh doanh và các khoản thu nhập khác nhưng không thường xuyên, vậy Tổng Công ty có được tính thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp bình quân hay không (VD để tính thế TNCN của tháng 9, lấy tổng thu nhập của 9 tháng chia cho 9 nhân với thuế suất theo biểu thuế lũy tiến từng phần, sau đó nhân lại với 9 để ra tổng số thuế phải nộp, trừ cho số đã nộp của 8 tháng trước ra số thuế phải nộp của tháng 9).
Câu đáp
1/ Xác định doanh thu đối với trường hợp bên thuê trả tiền trước
Do câu hỏi không nêu rõ thời điểm phát sinh, nên xin đề xuất trả lời theo quy định hiện hành
- Tại khoản 3.e Điều 5 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN : « Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.
Doanh nghiệp căn cứ điều kiện thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn chứng từ thực tế và việc xác định chi phí, có thể lựa chọn một trong hai phương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế như sau:
- Là số tiền cho thuê tài sản của từng năm được xác định bằng (=) số tiền trả trước chia (emoticon số năm trả tiền trước.
- Là toàn bộ số tiền cho thuê tài sản của số năm trả tiền trước.
Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp lựa chọn phương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền thuê bên thuê trả trước cho nhiều năm thì việc xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp từng năm miễn thuế, giảm thuế căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của số năm trả tiền trước chia (emoticon số năm bên thuê trả tiền trước.
2/ Căn cứ điểm 2.1.6 mục II phần A, điểm 2.1 và điểm 2.2 mục I phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNCN:
“Các khoản thưởng như tháng, quý, năm, thưởng đột xuất, thưởng tháng lương thứ 13 bằng tiền hoặc không bằng tiền (kể cả thưởng bằng chứng khoán), ..…” là khoản thu nhập chịu thuế TNCN;
“Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà đối tượng nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế ….”;
“Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế.”;
Căn cứ các quy định trên, trường hợp của Tổng Công ty theo trình bày ngoài khoản tiền lương tháng 09/2012, người lao động còn được hưởng thêm các khoản lợi ích khác như thu nhập từ hiệu quả kinh doanh thì thu nhập của người lao động trong tháng 9/2012 làm căn cứ để Tổng công ty kê khai khấu trừ là tổng thu nhập thực nhận trong tháng 09/2012

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45355531