Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  V/v ghi sai mã số thuế
(Người gửi: | Ngày gửi: 04/12/2012)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Công ty chúng tôi xuất hóa đơn cung cấp dịch vụ cho 1 khách hàng ở Hà Nội nhưng trên các hóa đơn bán ra từ năm 2010 đến 09/2012 đều ghi sai mã số thuế của khách hàng đó. Đến thời điểm tháng 10/2012 thì chúng tôi mới phát hiện ra được. Tờ khai thuế VAT và bảng kê bán ra hàng tháng nộp cho Cục thuế thì mã số thuế của khách hàng đó vẫn khai đúng. Khách hàng từ thời điểm 2010 đến nay cũng không phát hiện và phản hồi gì. Vậy công ty chúng tôi phải giải quyết trường hợp này như thế nào ?
Câu đáp
Căn cứ Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc in phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn (hiệu lực đến hết ngày 31/12/2010);
Căn cứ Thông tư số 153//2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011) ;
Trường hợp Công ty theo trình bày từ năm 2010 đến tháng 9/2012 khi bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng đã lập hoá đơn giao cho khách hàng, hai bên đã kê khai thuế, sau đó Công ty phát hiện sai chỉ tiêu mã số thuế trên hoá đơn thì Công ty và khách hàng lập biên bản thu hồi hoá đơn đã lập và lập lại hoá đơn mới theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên.

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45355922