Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  V/v Phí quản lý
(Người gửi: | Ngày gửi: 04/12/2012)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Công ty ở Việt Nam được đầu tư bởi công ty Mẹ ở Nhật, công ty Mẹ thu Phí quản lý từ công ty Con là 2% Doanh thu bán hàng, phí này được thể hiện trên hợp đồng giữa 2 công ty, và khi thanh tóan, phía công ty Con có trừ lại thuế nhà thầu (5% thuế GTGT và 5% thuế TNDN) để nộp thuế ở Việt Nam. Chúng tôi xin được hỏi, như vậy khoản Phí quản lý này có được tính là chi phí được trừ của công ty Việt nam khi tính thuế TNDN không?
Câu đáp
Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp
Trường hợp Công ty ở Việt Nam được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư tại Việt Nam, hàng tháng Công ty tại Việt Nam chuyển chi phí quản lý về Công ty mẹ ở Nhật Bản thì khoản chi phí này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45355744