Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  V/v chi phí hợp lệ khi xác định thuế TNDN
(Người gửi: | Ngày gửi: 04/12/2012)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
1. Công ty chi tiền cơm cho nhân viên 680.000/1tháng và tiền đồng phục 3.000.000/1năm và chi bằng tiền mặt. Chi tiền mặt có phiếu chi ký nhận như vậy có hợp lệ không hay phải có hoá đơn hợp pháp mới được tính là chi phí hợp lệ khi xác định thuế TNDN?

2. Công ty có thư mời người từ nước ngoài sang trực tiếp công ty để trao đổi nhập máy móc (công bán máy tính thiết bị điện tử tin học…) và hướng dẫn lập trình máy móc.Trong thư mời gửi bằng fax qua nước ngoài cho khách có thoả thuận chi phí vé máy bay ăn ở đi lại công ty chịu. Và khách hang tự book vé máy bay ở nước ngoài.Vậy chi phí này có hợp lý không khi xác định thuế TNDN của công ty chúng tôi? Và nếu hợp lệ thì Vé máy bay khứ hồi phát hành ở nước ngoài và mua trực tuyến trên mạng, phí lưu trú phát hành ở VN …thì chứng từ này như thế nào mới hợp lệ?
Câu đáp
- Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:
+ Tại khoản 1 Điều 6 quy định:
“Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”
+ Tại tiết 2.6 khoản 2 Điều 6 quy định khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:
“Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hoá đơn, chứng từ; phần chi trang phục bằng tiền, bằng hiện vật cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.
Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động thì mức chi tối đa để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.”
- Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 04 năm 2012 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có chính sách hỗ trợ tiền cơm cho nhân viên 680.000 đồng/tháng và tiền đồng phục 3.000.000/1năm và chi bằng tiền mặt, nếu chính sách hỗ trợ này được quy định cụ thể điều kiện và mức được hưởng trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế tài chính của Công ty thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
Trường hợp Công ty chi tiền vé máy bay, ăn ở đi lại cho đối tác người nước ngoài không phải là người lao động của Công ty không liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên khoản chi phí nêu trên không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45355540