Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  cách tính nâng bậc lương khi được xét biên chế
(Người gửi: bac lieu | Ngày gửi: 12/11/2012)
Câu hỏi
(Người gửi: bac lieu | Địa chỉ: bạc liêu | Email: phamtuantaibaclieu@.yahoo.vn)
tôi vào làm tại cơ quan từ ngày 1/8/2009, hợp đồng 3 tháng, sau đó 9 tháng, đến ngày 1/8/2010 hợp đồng 01 năm, đến 01/8/2012 hợp đồng không xác định thời hạn, hiện tại tôi được xét biên chế, thì thời hạn tính nâng lương của tôi từ thười điểm nào?
undefined
Câu đáp
Theo câu hỏi của anh/chị thì thời gian từ ngày 01/8/2009 – 01/8/2012 anh/chị làm việc theo hình thức hợp đồng lao động. Sau đó được xét biên chế để trở thành cán bộ, công chức nhà nước.
Luật Cán bộ, Công chức ngày 13/11/2008, có hiệu lực 01/01/2010 và Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ hướng dẫn về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức có quy định:
- Theo Khoản 1 Điều 37 Luật CBCC, việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển.
- Theo Khoản 1, 2 Điều 20 Nghị định 24/2010/NĐ-CP
1. Người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.
2. Thời gian tập sự được quy định như sau:
a) 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C;
b) 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D;
c) Người được tuyển dụng vào công chức dự bị trước ngày 01 tháng 01 năm 2010 theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức thì chuyển sang thực hiện chế độ tập sự. Thời gian đã thực hiện chế độ công chức dự bị được tính vào thời gian tập sự;
d) Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội và thời gian nghỉ ốm đau, bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.
- Theo Khoản 3 Điều 22 Nghị định 24/2010/NĐ-CP thì “Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương”.
- Theo Điều 23 Nghị định 24/2010/NĐ-CP về bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với người hoàn thành chế độ tập sự quy định:
1. Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản; người hướng dẫn tập sự phải nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản, gửi cơ quan sử dụng công chức.
2. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu của ngạch công chức đang tập sự thì có văn bản đề nghị cơ quan quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương cho công chức được tuyển dụng.
- Về nâng bậc lương thường xuyên của cán bộ, công chức anh/chị tham khảo Khoản 1 Mục II Thông tư 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ.
Theo các quy định nêu trên, thời gian tính nâng bậc lương là kể từ khi anh/chị có quyết định bổ nhiệm ngạch công chức và xếp lương theo ngạch.

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45355450