Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
(Người gửi: NGUYỄN THỊ BÍCH KIỀU | Ngày gửi: 11/10/2012)
Câu hỏi
(Người gửi: NGUYỄN THỊ BÍCH KIỀU | Địa chỉ: KCN TÂN BÌNH | Email: sunflower_ar85@yahoo.com)
Kính gửi Ban Quản Lý Các KCX - KCN Thành Phố HCMinh!
Em là kế toán bên Công ty trong KCN Tân Bình. Công ty em có nhận được CVăn số 1917/BQL_KCN_HCM đính kèm CV số 2982/TCT-CS của quý cơ quan về chính sách thế sử dụng đất phi nông nghiệp. Theo em hiểu thì Công ty em thuộc đối tượng được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định cụ thể:

- Căn cứ điểm 53, Mục VIII, Phần B Phụ lục I; số thứ tự 55 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định:
"+ Điểm 53, Mục VIII, Phần B, Phụ lục I:
53. Dự án đầu tư sản xuất trong các khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.
Số thứ tự 55 Phụ lục II: Địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn: Các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ".
Và Công ty có hỏi Công ty Tanimex nhưng Tanimex trả lời là không được miễn.
Vậy xin cho em hỏi bên Công ty em có thuộc đối tượng được miễn, giảm thế SDDPNN không?
Kính mong quý cơ quan trả lời giúp em để Công ty em thực hiện đúng.
Em xin chân thành cảm ơn
Câu đáp
1. Theo quy định của Thông tư 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:
- Khoản 1, Điều 10, Chương III quy định về đối tượng được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:
"Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư (đặc biệt ưu đãi đầu tư); dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư (ưu đãi đầu tư) tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; …
Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư (ưu đãi đầu tư), lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư (đặc biệt ưu đãi đầu tư), địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư".
- Khoản 1, Điều 9, Chương III về nguyên tắc miễn, giảm thuế:
“ Việc miễn thuế, giảm thuế chỉ áp dụng trực tiếp đối với người nộp thuế và chỉ tính trên số tiền thuế theo quy định tại Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 và hướng dẫn tại Thông tư này”.

2. Theo quy định của pháp luật đầu tư tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ban hành kèm theo Phụ lục I về Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và Phụ lục II về Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư:
- Số thứ tự 19, Mục V, Phần A của Phụ lục I:
Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các dự án quan trọng do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
- Số thứ tự 53, Mục VIII, Phần B, Phụ lục I:
Dự án đầu tư sản xuất trong các khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.
- Số thứ tự 55 Phụ lục II:
Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn: Các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ".

Đối chiếu những quy định trên thì các Công ty Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCX, KCN đang thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và các doanh nghiệp đang thực hiện dự án đầu tư sản xuất trong các khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Thông tư 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nêu trên, nếu doanh ngiệp có những khó khăn, vướng mắc đề nghị Quý doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Cục Thuế Thành phố hoặc Chi cục Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đang hoạt động (Chi cục Thuế Quận Tân Phú) để được tư vấn chi tiết và hướng dẫn thực hiện.

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45355866