Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
Thống kê tình trạng câu hỏi cho: Hỏi đáp
Tổng số câu hỏi: 151
Tổng số câu đã duyệt: 94
Tổng số câu chưa duyệt: 57
Tổng số câu đã trả lời: 93
Tổng số câu chưa trả lời: 1


DANH SÁCH CÂU HỎI
Stt Câu hỏi Người gửi Ngày gửi Đơn vị trả lời Tình trạng
81 Không được hưởng lương sau khi bị tại nạn lao động Hepza 13/02/2012 Việc làm 1 trả lời
82 Các vấn đề về nghỉ phép năm Hepza 13/02/2012 Việc làm 1 trả lời
83 Chế độ được hưởng khi tạm nghỉ việc vì lý do không có việc Hepza 13/02/2012 Việc làm 1 trả lời
84 Bị thôi việc sau khi tham gia đình công tự phát Hepza 13/02/2012 Việc làm 1 trả lời
85 Giải quyết chế độ mất việc chưa thỏa đáng Hepza 13/02/2012 Việc làm 1 trả lời
86 Không lấy được sổ BHXH va quyết định nghỉ việc Hepza 13/02/2012 Việc làm 1 trả lời
87 Về phép trể nên bị buộc thôi việc và được không giải quyết tiền lương Hepza 13/02/2012 Việc làm 1 trả lời
88 Bị ép buộc ký văn bản thỏa thuận về việc công ty chỉ bồi thường 50% lương Hepza 13/02/2012 Việc làm 1 trả lời
89 Bị buộc thôi việc dù đã được công ty đồng ý cho nghỉ phép Hepza 13/02/2012 Việc làm 1 trả lời
90 Bị trừ tiền lương khi đang nghỉ phép chữa bệnh Hepza 13/02/2012 Việc làm 1 trả lời
91 Bị chuyển sang công tác khác mà không có lý do Hepza 13/02/2012 Việc làm 1 trả lời
92 Công ty không trả lương ngày nghỉ lễ Hepza 13/02/2012 Việc làm 1 trả lời
93 Không thể theo công ty sang địa điểm khác Hepza 13/02/2012 Việc làm 1 trả lời
94 Bị buộc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn Hepza 13/02/2012 Việc làm 1 trả lời
Các trang: 1  2  3  4  5  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45355710