Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
Thống kê tình trạng câu hỏi cho: Hỏi đáp
Tổng số câu hỏi: 151
Tổng số câu đã duyệt: 94
Tổng số câu chưa duyệt: 57
Tổng số câu đã trả lời: 93
Tổng số câu chưa trả lời: 1


DANH SÁCH CÂU HỎI
Stt Câu hỏi Người gửi Ngày gửi Đơn vị trả lời Tình trạng
61 Về cách tính tiền ngày phép của công ty Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
62 Bắt đóng thuế thu nhập khi nhận trợ cấp thôi việc Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
63 Công nhân làm việc ở 2 công ty khác nhau cùng ngành nghề Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
64 Về thái độ làm việc của người lao động Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
65 Về tháng lương thứ 13 Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
66 Không được hưởng lương khi công ty hết việc Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
67 Điều kiện vệ sinh kém Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
68 Chuyển sang công việc khác sau khi bị tại nạn giao thông Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
69 Những quyền lợi được hưởng khi nghỉ việc đúng luật Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
70 Bi buộc thôi việc do mang thai Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
71 Những quyền lợi mà người lao động được hưởng do công ty đóng cửa Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
72 Công ty thay đổi cách tính lương Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
73 Không được hưởng lương do công ty đóng cửa Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
74 Công ty cho ra thông báo nghỉ việc đối với công nhân đình công trái luật Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
75 Cách tính lương tháng của Công ty Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
76 Công ty tính phép năm dựa trên lương hợp đồng để đóng bảo hiểm Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
77 Xin hỏi thông tin về lương tháng 13 Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
78 Nên chọn phương án nào Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
79 Có được hưởng chế độ khi nghỉ việc không xin phép Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
80 Không được giải quyết chế độ sau khi sinh Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
Các trang: 1  2  3  4  5  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45355353