Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
Thống kê tình trạng câu hỏi cho: Hỏi đáp
Tổng số câu hỏi: 151
Tổng số câu đã duyệt: 94
Tổng số câu chưa duyệt: 57
Tổng số câu đã trả lời: 93
Tổng số câu chưa trả lời: 1


DANH SÁCH CÂU HỎI
Stt Câu hỏi Người gửi Ngày gửi Đơn vị trả lời Tình trạng
41 Không được ký hợp đồng chính thức sau khi hết thời gian thử việc Hepza 27/04/2012 Việc làm 1 trả lời
42 Bị yêu cầu ký lại hợp đồng với mức lương thấp hơn Hepza 27/04/2012 Việc làm 1 trả lời
43 V/v sắp xếp thời gian làm việc tại công ty Hepza 27/04/2012 Việc làm 1 trả lời
44 V/v tổ chức dạy nghề tại công ty Hepza 27/04/2012 Việc làm 1 trả lời
45 Giảm tình trạng nghỉ việc ngang làm gẫy dây chuyền tại công ty Hepza 27/04/2012 Việc làm 1 trả lời
46 Không có nhu cầu nghỉ phép năm thì tôi có được hưởng 300% không Hepza 27/04/2012 Việc làm 1 trả lời
47 Không được hưởng tháng lương 13 Hepza 27/04/2012 Việc làm 1 trả lời
48 Cách tính trả trợ cấp thôi việc Hepza 27/04/2012 Việc làm 1 trả lời
49 Không được hưởng chế độ của điều 17 BLLĐ Hepza 27/04/2012 Việc làm 1 trả lời
50 Mức lương tối thiểu Hepza 27/04/2012 Việc làm 1 trả lời
51 Cách tính phụ cấp ca đêm và tăng ca đêm Hepza 27/04/2012 Việc làm 1 trả lời
52 Kết thúc hợp đồng lao động Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
53 Bị tai nạn giao thông trên đường từ công ty về nhà khi đi làm được 1 ngày Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
54 Bị tai nạn giao thông trên đường từ công ty về nhà Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
55 Hệ số lương không được giữ cố định Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
56 Về việc không được nâng bậc lương Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
57 Các quy định về suất ăn công nghiệp Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
58 Ngày nghỉ đột xuất bị tính thành ngày nghỉ phép năm Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
59 Về cách tính nâng bậc lương Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
60 Bị bồi thường vì lý do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Hepza 31/03/2012 Việc làm 1 trả lời
Các trang: 1  2  3  4  5  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45355619