Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
Thống kê tình trạng câu hỏi cho: Hỏi đáp
Tổng số câu hỏi: 151
Tổng số câu đã duyệt: 94
Tổng số câu chưa duyệt: 57
Tổng số câu đã trả lời: 93
Tổng số câu chưa trả lời: 1


DANH SÁCH CÂU HỎI
Stt Câu hỏi Người gửi Ngày gửi Đơn vị trả lời Tình trạng
21 V/v Chi phí xác định thu nhập chịu thuế TNDN Hepza 04/12/2012 Thuế 1 trả lời
22 V/v tính tiền thuê đất Hepza 04/12/2012 Thuế 1 trả lời
23 V/v chi phí lãi vay Hepza 04/12/2012 Thuế 1 trả lời
24 V/v tiền ăn giữa ca Hepza 04/12/2012 Thuế 1 trả lời
25 nhan gia cong don hang công ty TNHH semovina 03/08/2012 Đầu tư 1 trả lời
26 V/v chi phí hợp lý Hepza 28/11/2012 Thuế 1 trả lời
27 V/v trích thu thuế TNCN của NLĐ Hepza 28/11/2012 Thuế 1 trả lời
28 V/v kê khai và khấu trừ thuế GTGT đầu vào Hepza 28/11/2012 Thuế 1 trả lời
29 V/v hạch toán vào tài sản và giá trị vốn góp Hepza 28/11/2012 Thuế 1 trả lời
30 Lãi tiền vay/ mượn Hepza 28/11/2012 Thuế 1 trả lời
31 Lãi tiền vay/ mượn CÔNG TY HOTECO 28/11/2012 Thuế Chưa có trả lời
32 Về việc nhận gia công sản phẩm Hepza 22/11/2012 Đầu tư 1 trả lời
33 Trang bị đông phục Vũ Đức Huyến 12/04/2012 Việc làm 1 trả lời
34 VỀ VIỆC NÂNG BẬC LƯƠNG miley 12/08/2012 Việc làm 1 trả lời
35 V/v điều chỉnh giấy phép đầu tư Hepza 03/08/2012 Đầu tư 1 trả lời
36 Gia công linh kiện điện tử được không Hepza 03/08/2012 Đầu tư 1 trả lời
37 Không nhận được tiền trợ cấp thôi việc Hepza 27/04/2012 Việc làm 1 trả lời
38 V/v bảo hiểm thất nghiệp Hepza 27/04/2012 Việc làm 1 trả lời
39 Bị hạ bậc lương khi chuyển sang công việc khác Hepza 27/04/2012 Việc làm 1 trả lời
40 Có vấn đề khiếu nại công ty thì không được giải quyết Hepza 27/04/2012 Việc làm 1 trả lời
Các trang: 1  2  3  4  5  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45355892