Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 620 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 31
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
21 61/2020/NĐ-CP 29/05/2020 Sửa đổi một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
22 58/2020/NĐ-CP 27/05/2020 Về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
23 79/NQ-CP 25/05/2020 Về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
24 55/2020/NĐ-CP 22/05/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại
25 659/QĐ-TTg 20/05/2020 Về Phê duyệt Chương trình Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030
26 09/2020/TT-BCT 15/05/2020 Quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan
27 42/NQ-CP 09/04/2020 Về thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
28 46/2020/NĐ-CP 09/04/2020 Quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan
29 41/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
30 08/2020/TT-BCT 08/04/2020 Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt nam – Cuba
31 13/2020/QĐ-TTg 06/04/2020 Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam
32 505/QĐ-BHXH 27/03/2020 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
33 36/2020/NĐ-CP 24/03/2020 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
34 345/QĐ-BTC 16/03/2020 Về việc phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam
35 01/2020/TT-NHNN 13/03/2020 Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19
36 11/CT-TTg 04/03/2020 Về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
37 28/2020/NĐ-CP 01/03/2020 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
38 20/NQ-CP 28/02/2020 Về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19
39 21/2020/NĐ-CP 17/02/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ
40 15/2020/NĐ-CP 03/02/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 620 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 31