Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 551 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 28
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
21 49/2019/TT-BTC 08/08/2019 Về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
22 10/2019/TT-BCT 22/07/2019 Hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
23 45/2019/TT-BTC 19/07/2019 Quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”
24 4656/TCHQ-TXNK 18/07/2019 V/v bù trừ tiền thuế nộp thừa/nhầm với tiền thuế nợ
25 15/CT-TTg 16/07/2019 Về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
26 42/2019/TT-BTC 12/07/2019 Bãi bỏ Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế
27 42/2019/TT-BTC 12/07/2019 Bãi bỏ Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế
28 4475/TCHQ-TXNK 09/07/2019 Về việc triển khai thí điểm chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu
29 05/2019/TT-BTTTT 09/07/2019 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý
30 4470/TCHQ-TXNK 09/07/2019 Về việc thực hiện Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 ban hành Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP
31 25/2019/TT-BGTVT 05/07/2019 Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô
32 2869/QĐ-UBND 05/07/2019 Về ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2019 đến năm 2025
33 59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
34 08/2019/TT-BCT 26/06/2019 Quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020
35 52/2019/TT-BTC 26/06/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 217/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân
36 777/QĐ-BHXH 24/06/2019 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
37 1737/QĐ-TCHQ 19/06/2019 Về việc ban hành quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác...
38 1711/QĐ-BCT 18/06/2019 Về việc Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được mạ hoặc không mạ, được sơn có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc
39 38/2019/QH14 13/06/2019 Luật Quản lý thuế
40 456/QĐ-BXD 28/05/2019 Về việc công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng sử dụng vật liệu tro, xỉ nhiệt điện
Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 551 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 28