Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 531 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 27
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
21 09/2019/TT-BLĐTBXH 24/05/2019 Quy định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
22 1325A/QĐ-BCT 20/05/2019 Ban hành Danh mục các mặt hàng (kèm theo mã số HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
23 10/CT-TTg 22/04/2019 Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
24 07/2019/TT-BCT 19/04/2019 Quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo CPTPP
25 09/CT-TTg 01/04/2019 Về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019
26 03/2019/TT-NHNN 29/03/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
27 216/QĐ-BXD 28/03/2019 Về ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp”
28 06/2019/TT-BCT 25/03/2019 Quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi
29 02/2019/TT-BYT 21/03/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc
30 29/2019/NĐ-CP 20/03/2019 Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
31 648/QĐ-BCT 20/03/2019 Về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện
32 572/QĐ-BKHCN 19/03/2019 Về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
33 280/QĐ-TTg 13/03/2019 Phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030
34 255/QĐ-TTg 04/03/2019 Về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
35 20/2019/NĐ-CP 21/02/2019 Sửa đổi, bổ sung Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về lệ phí trước bạ
36 13/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
37 12/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
38 17/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
39 14/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
40 15/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp
Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 531 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 27