Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 541 - 557 trong 557 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 28
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
541 1753/QĐ-BTC 03/09/2019 Về việc ban hành Thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
542 62/2019/TT-BTC 05/09/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
543 17/2019/TT-BCT 19/09/2019 Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương, ban hành, liên tịch ban hành
544 10/2019/TT-BNNPTNT 20/09/2019 Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
545 74/2019/NĐ-CP 23/09/2019 Sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
546 75/2019/NĐ-CP 26/09/2019 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
547 31/2019/QĐ-TTg 09/10/2019 Quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
548 78/2019/NĐ-CP 14/10/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 148/2016/NĐ-CP ngày 04/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường
549 3198/QĐ-BCT 24/10/2019 Về áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc
550 3267/QĐ-BCT 31/10/2019 Về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a
551 42/2019/QH14 01/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ
552 21/2019/TT-BCT 08/11/2019 Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong AHKFTA
553 23/2019/TT-BCT 13/11/2019 Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN
554 27/2019/TT-BCT 15/11/2019 Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu
555 91/2019/NĐ-CP 19/11/2019 Về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai
556 92/2019/NĐ-CP 20/11/2019 Về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2019-2020
557 25/2019/TT-BCT 14/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
Hiển thị kết quả từ 541 - 557 trong 557 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 28