Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 551 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 28
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 số 67/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
2 QCVN/07/2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại
3 996/QĐ-BTC 10/05/2016 Về Hệ thống chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp
4 988/QĐ-TCHQ 28/03/2014 Về việc ban hành quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
5 98/2014/NĐ-CP 24/10/2014 Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
6 97/2015/QH13 25/11/2015 Luật Phí và lệ phí 2015
7 97/2013/NĐ-CP 27/08/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng
8 96/2015/TT-BTC 22/06/2015 Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ
9 95/2018/TT-BTC 17/10/2018 Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ Trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
10 95/2016/TT-BTC 28/06/2016 Hướng dẫn về đăng ký thuế
11 94/2017/NĐ-CP 10/08/2017 Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
12 94/2014/TT-BTC 17/07/2014 Quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng
13 93/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Về quy định điều kiện sản xuất mỹ phẩm
14 93/2008/QĐ-UBND 26/12/2008 Về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn tên địa bàn TPHCM
15 92/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
16 91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
17 91/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
18 91/2015/QH13 24/11/2015 Bộ luật dân sự 2015
19 91/2014/NĐ-CP 01/10/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế
20 9028/QĐ-BCT 08/10/2014 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 551 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 28