Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 397 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 20
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 50/2018/NĐ-CP 09/04/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
2 05/2018/TT-BCT 03/04/2018 Quy định về xuất xứ hàng hóa
3 04/2018/TT-BNV 27/03/2018 Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước
4 42/2018/NĐ-CP 12/03/2018 Bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng
5 41/2018/NĐ-CP 12/03/2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
6 39/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
7 31/2018/NĐ-CP 08/03/2018 Quy định chi tiết Luật Quản lý Ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.
8 06/2018/QĐ-UBND 07/03/2018 Quy định về giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
9 03/2018/TT-BNV 06/03/2018 Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
10 08/2018/NĐ-CP 15/01/2018 Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
11 09/2018/NĐ-CP 15/01/2018 Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
12 03/2018/TT-BGTVT 10/01/2018 Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP.
13 56/2017/TT-BYT 29/12/2017 Quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.
14 62/2017/QĐ-UBND 12/12/2017 Ban hành quy định về cơ chế quản lý, điều hành về giá tại Thành phố Hồ Chí Minh
15 13/2017/TT-BXD 08/12/2017 Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.
16 28/2017/TT-BCT 08/12/2017 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước
17 141/2017/NĐ-CP 07/12/2017 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
18 54/2017/QH14 24/11/2017 Về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh
19 24/2017/TT-BCT 23/11/2017 Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy
20 123/2017/NĐ-CP 14/11/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 397 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 20