Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 430 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 22
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
2 81/2018/TT-BTC 28/08/2018 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
3 19/2018/TT-NHNN 22/08/2018 Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc
4 22/2018/TT-BCT 21/08/2018 Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018
5 107/2018/NĐ-CP 15/08/2018 Về kinh doanh xuất khẩu gạo
6 30/2018/QĐ-TTg 31/07/2018 Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư
7 11/2018/TT-BTP 30/07/2018 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường Nhà nước
8 15/2018/TT-BCT 29/06/2018 Quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi
9 12/2018/TT-BCT 15/06/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.
10 24/2018/QH14 12/06/2018 Luật An ninh mạng năm 2018
11 22/2018/QH14 08/06/2018 Luật Quốc phòng năm 2018
12 11/2018/TT-BCT 29/05/2018 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (Phần 1).
13 11/2018/TT-BCT 29/05/2018 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (Phần 2)
14 50/2018/TT-BTC 23/05/2018 Ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu biểu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh đối với phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu cảng biển, cửa khẩu đường hàng không, cửa khẩu biên giới đường bộ, cửa khẩu biên giới đường sông, đường sắt.
15 82/2018/NĐ-CP 22/05/2018 Quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế
16 78/2018/NĐ-CP 16/05/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
17 76/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
18 74/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
19 69/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
20 20/2018/QĐ-TTg 26/04/2018 Quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài.
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 430 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 22