Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 420 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 21
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 12/2018/TT-BCT 15/06/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.
2 11/2018/TT-BCT 29/05/2018 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (Phần 1).
3 11/2018/TT-BCT 29/05/2018 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (Phần 2)
4 50/2018/TT-BTC 23/05/2018 Ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu biểu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh đối với phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu cảng biển, cửa khẩu đường hàng không, cửa khẩu biên giới đường bộ, cửa khẩu biên giới đường sông, đường sắt.
5 82/2018/NĐ-CP 22/05/2018 Quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế
6 78/2018/NĐ-CP 16/05/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
7 76/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
8 74/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
9 69/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
10 20/2018/QĐ-TTg 26/04/2018 Quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài.
11 61/2018/NĐ-CP 23/04/2018 Quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân
12 59/2018/NĐ-CP 20/04/2018 Về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 qui định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
13 38/2018/TT-BTC 20/04/2018 Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
14 39/2018/TT-BTC 20/04/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
15 60/2018/NĐ-CP 20/04/2018 Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
16 19/2018/QĐ-TTg 19/04/2018 Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
17 58/2018/NĐ-CP 18/04/2018 Về bảo hiểm nông nghiệp
18 57/2018/NĐ-CP 17/04/2018 Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
19 55/2018/NĐ-CP 16/04/2018 Quy định chi tiết xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
20 53/2018/NĐ-CP 16/04/2018 Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu mật mã dân sự
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 420 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 21