Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 331 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 17
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 846/QĐ-TTg 09/06/2017 Quy định Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2017
2 07/2017/TT-BCT 29/05/2017 Quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón
3 53/2017/NĐ-CP 08/05/2017 Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp Giấy phép xây dựng
4 47/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
5 02/2017/TT-BKHĐT 18/04/2017 Hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP
6 20/2017/NĐ-CP 24/02/2017 Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
7 01/2017/TT-BXD 06/02/2017 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
8 01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 Về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
9 174/2016/NĐ-CP 30/12/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán
10 30/2016/TT-BXD 30/12/2016 Hướng dẫn Hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình
11 43/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
12 42/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
13 35/2016/TT-BCT 28/12/2016 Quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động
14 4846/QĐ-BCT 09/12/2016 Phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương năm 2017
15 27/2016/TT-BTC 05/12/2016 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
16 2545/QĐ-TTg 02/12/2016 Phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020
17 03/2016/QH14 22/11/2016 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư
18 292/2016/TT-BTC 15/11/2016 Hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
19 153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
20 215/2016/TT-BTC 10/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 331 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 17