Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 373 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 19
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 105/2017/NĐ-CP 19/09/2017 Quy định về kinh doanh rượu
2 102/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Về đăng ký biện pháp bảo đảm
3 14/2017/TT-BCT 28/08/2017 Bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép
4 37/2017/QĐ-TTg 17/08/2017 Về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 về việc ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng
5 36/2017/QĐ-UBND 17/08/2017 Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
6 05/2017/TT-BNV 15/08/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010
7 94/2017/NĐ-CP 10/08/2017 Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
8 141/QDNNVV-NVUT 09/08/2017 Về việc thông báo thời gian nhận hồ sơ dự án của DNNVV theo các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển DNNVV
9 34/CT-TTg 07/08/2017 Về việc tăng cường tiết kiệm điện
10 92/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
11 1137/QĐ-TTg 03/08/2017 Phê duyệt đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
12 80/2017/TT-BTC 02/08/2017 Hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất...
13 91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
14 11/2017/TT-BCT 28/07/2017 Quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa
15 4022/QĐ-UBND 28/07/2017 Về phê duyệt "Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030"
16 10/2017/TT-BCT 26/07/2017 Về việc ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
17 20/2017/TT-BLĐTBXH 26/07/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng
18 83/2017/NĐ-CP 18/07/2017 Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Phòng cháy và chữa cháy
19 09/2017/TT-BCT 13/07/2017 Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
20 14/2017/QH14 05/07/2017 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 373 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 19