Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 326 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 17
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 47/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
2 01/2017/TT-BXD 06/02/2017 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
3 01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 Về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
4 174/2016/NĐ-CP 30/12/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán
5 30/2016/TT-BXD 30/12/2016 Hướng dẫn Hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình
6 43/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
7 42/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
8 35/2016/TT-BCT 28/12/2016 Quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động
9 4846/QĐ-BCT 09/12/2016 Phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương năm 2017
10 27/2016/TT-BTC 05/12/2016 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
11 2545/QĐ-TTg 02/12/2016 Phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020
12 03/2016/QH14 22/11/2016 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư
13 292/2016/TT-BTC 15/11/2016 Hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
14 153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
15 215/2016/TT-BTC 10/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
16 173/2016/TT-BTC 28/10/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng
17 26/2016/TT-BXD 26/10/2016 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
18 40/2016/TT-BLĐTBXH 25/10/2016 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
19 153/2016/TT-BTC 20/10/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
20 147/2016/TT-BTC 13/10/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 326 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 17