Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 358 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 18
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 94/2017/NĐ-CP 10/08/2017 Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
2 4022/QĐ-UBND 28/07/2017 Về phê duyệt "Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030"
3 10/2017/TT-BCT 26/07/2017 Về việc ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
4 20/2017/TT-BLĐTBXH 26/07/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng
5 83/2017/NĐ-CP 18/07/2017 Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Phòng cháy và chữa cháy
6 09/2017/TT-BCT 13/07/2017 Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
7 14/2017/QH14 05/07/2017 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
8 04/2017/QH14 04/07/2017 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
9 05/2017/QH14 04/07/2017 Luật Quản lý Ngoại thương
10 65/2017/TT-BTC 27/06/2017 Ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
11 846/QĐ-TTg 09/06/2017 Quy định Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2017
12 71/2017/NĐ-CP 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
13 07/2017/TT-BCT 29/05/2017 Quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón
14 1472/QĐ-BGTVT 23/05/2017 Về việc hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên tuyến Quốc lộ đang khai thác
15 1012/BHXH-QLT 22/05/2017 Về việc mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện từ ngày 01/06/2017
16 15/2017/QĐ-TTg 12/05/2017 Ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
17 53/2017/NĐ-CP 08/05/2017 Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp Giấy phép xây dựng
18 47/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
19 02/2017/TT-BKHĐT 18/04/2017 Hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP
20 15/2017/QĐ-UBND 16/03/2017 Ban hành Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 358 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 18